باد – پیچاندن انرژی ترکیه مجانی کمیسیون

باد – پیچاندن: انرژی ترکیه مجانی کمیسیون تروریست ها حوادث تروریستی مجلس شورای اسلامی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اجتماعی ۵ نفر جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مطرح هستند / حسین مرعشی

سخنگوی حزب عاملان گفت: مردها نجفی، حجتی، بی‌طرف و حتی خود بنده جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مطرح شده‌ایم و آقای محسن هاشمی هم در کنار این اسامی مطرح اس

۵ نفر جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مطرح هستند / حسین مرعشی

حسین مرعشی: ۵ نفر جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مطرح هستند

عبارات مهم : شهردار

سخنگوی حزب عاملان گفت: مردها نجفی، حجتی، بی طرف و حتی خود بنده جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مطرح شده است ایم و آقای محسن هاشمی هم در کنار این اسامی مطرح هست.

به گزارش تسنیم، حسین مرعشی سخنگوی حزب عاملان در گفت وگویی راجع به احتمال شهردار شدن محسن هاشمی گفت: ایشان نیز مثل بقیه منتخبین میثاق نامه را امضا کرده هست. خوشبختانه در مورد شهرداری تهران، با همه دوستان مان در جبهه اصلاحات و با منتخبان مردم در شورای شهر، توافق داریم که این عنوان باید یک عنوان اجماعی باشد و باید به توافق همگانی برسیم. این هم بستگی دارد به اینکه ببینیم دوستان ما چه کسانی را پیشنهاد می کنند. دوستان در شورا هنوز به مرحله مصداق نرسیده اند و مشغول تدوین ساز و کارها هستند.

۵ نفر جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مطرح هستند / حسین مرعشی

مرعشی با بیان اینکه تاکنون هیچ بحــث مصداقی جهت شهردار در شورای شهر مطرح نشــده و در خارج از شورای شهر در بین اصلاح طلبان و گروه های متفاوت مشورت می کنند و افرادی مطرح شــده اند، گفت: به عنوان نمونه افرادی مثل مردها دکتر نجفی، حجتی، بی طرف و حتی خود بنده مطرح شده است ایم و آقای محسن هاشمی هم در کنار این اسامی مطرح هست. این اسامی در بعضی محافل سیاســی مطرح شدند ولی هنوز اینها در مرحله ابتدایی بحث است و وارد مطالعات کامل نشده اند.

سخنگوی شورای شهر اظهار داشت: گزینه محسن هاشمی در صورتی جدی می شود که از دوستان خارج از شورا و شخصیت های آشنا شده است مطرح و ملی، کســی قبول نکند شهردار شود و یا در دولت مسئولیت هایی داشته باشند و حاضر نشوند به شهرداری بروند. به عنوان نمونه اگر دولت برنامه ای جهت آقای نجفی داشته باشد و بخواهد ایشان را به شرکت برنامه بفرستد همه ما ترجیح می دهیم ایشان به شرکت برنامه و بودجه بروند.

سخنگوی حزب عاملان گفت: مردها نجفی، حجتی، بی‌طرف و حتی خود بنده جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مطرح شده‌ایم و آقای محسن هاشمی هم در کنار این اسامی مطرح اس

واژه های کلیدی: شهردار | برنامه | شهرداری | شورای شهر | محسن هاشمی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs